'.$row['rubrik'].''; } else { echo '

'.$row['rubrik'].'

'; } if ($_GET['p'] == "start") { $query = mysql_query("SELECT status FROM anmalan"); $r = mysql_fetch_array($query); if ($r['status'] == "1") { echo '
Anmälan är öppen för Kungälvsrundan '.date("Y").'
'; } } echo '
'.$row['innehall'].'
'; } else { echo '

Ett fel har uppstått


'; echo 'Sidan du sökte efter kunde inte hittas.
'; writelog("Sidan du sökte efter kunde inte hittas."); } include "inc/bottom.php"; } } else { header("Location: /start"); } ?>